Szukaj

Rekrutacja w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie ogłasza nabór do Projektu „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych” dofinansowanego z Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027”.

Realizatorem działań społecznych w ramach Projektu jest Miasto Gniezno / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno.

Celem Projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych poprzez utworzenie co najmniej 40 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w czasie trwania Projektu tj. do 31.12.2026 r.

Projekt skierowany jest do mieszkańców miasta Gniezna i ma na celu świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Usługami opiekuńczymi obejmowane są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.

Usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

Dokumenty zgłoszeniowe dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Projektu, należy składać w terminie do dnia 22 marca 2024 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7, w godz. 7.00- 15.00 w biurze obsługi klienta .

Szczegółowy Regulamin rekrutacji w Projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie

https://mops.gniezno.pl/www2/ 

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Projekcie.

Regulamin rekrutacji w Projekcie pn. „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny uczestnika

Załącznik nr 2 – RODO

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o korzystaniu z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Skip to content