Szukaj

Program „Opieka wytchnieniowa”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2022 z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

    poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
    Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022. 

W związku z planowanym przystąpieniem miasta Gniezna do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługą opieki wytchnieniowej.

Zgłoszeń do Programu można dokonywać do dnia 18 października 2021 r. do godziny 15.00

Szczegółowe informacje o Programie dostępne pod adresem:

http://niepelnosprawni.gov.pl/p,162,programy-realizowane-w-ramach-funduszu-solidarnosciowego

 

Miasto Gniezno jako beneficjent rządowego Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022. Link do programu:

https://www.gniezno.eu/wiadomosci/1/wiadomosc/207915/nabor_do_programu_opieka_wytchnieniowa__edycja_2022

 

Skip to content