Szukaj

Pomoc dla osób bezdomnych

Jeżeli widzisz leżącego lub siedzącego człowieka – na ulicy, na ławce, w każdym miejscu

starszego czy młodego, nietrzeźwego lub chorego.

Podejdź sprawdź i zadzwoń na telefon alarmowy

 

Fundacja „Dobro się niesie”

w ramach którego funkcjonują  dwa ośrodki „Dobry Port”

ul. Pocztowa 6, 62-200 Gniezno,

tel. 500 769 215

ul. Kawiary 40, 62-200 Gniezno,

tel. 797 012 986

 

Jeżeli wiesz coś o bezdomnym bez opieki – przyprowadź lub zadzwoń do nas.

 

Pamiętaj – każde życie ludzkie jest bezcenne.

Idzie zima, a niskie temperatury sprawiają, że wychłodzenie organizmu

łatwo prowadzi do śmierci, szczególnie osób chorych i osłabionych

 

 


 PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE:

Noclegownie

Schroniska

Hostele

Inne


 

ZADANIA DOTYCZĄCE POMOCY NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH

 

  1. Prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji w sprawie pomocy w formie schronienia,

  2. Prowadzenie postępowania oraz realizacja pomocy finansowej (w tym pomoc na zakup odzieży, obuwia, leków, żywności, środków higieny osobistej)

  3. Współpraca z prowadzonymi lub finansowanymi przez Miasto Gniezno placówkami pomocy bezdomnym,

  4. Realizacja pomocy w formie sprawienia pogrzebu dla osób zmarłych bez miejsca zamieszkania na terenie Miasta Gniezna lub osób nieznanych z nazwiska,

  5. Rozpoznawanie sytuacji osób bezdomnych w Gnieźnie, prowadzenie ewidencji tej grupy osób.

 

Wszelkie informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj.:

poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00
pod numerem telefonu 061 426 25 82  wew. 36
w pokoju nr 9 – parter
Osoby odpowiedzialne ze strony Ośrodka: pracownicy socjalni Aneta Szeszycka i Robert Jackowiak


 

INNE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE W KTÓRYCH OSOBY BEZDOMNE MOGĄ ZNALEŹĆ POMOC NA TERENIE MIASTA GNIEZNA

Schronisko dla Bezdomnych „Dobry Port”

Schronienie dla bezdomnych mężczyzn i kobiet w łącznej liczbie 45 osób, w okresie zimowym liczba osób, które może przyjąć w/w schronisko to 55 osób.

 

 

ul. Pocztowa 6
62-200 Gniezno
nr tel. 500 769 215
liczba miejsc 30 (okres zimowy 35)
ul. Kawiary 38
62-200 Gniezno
nr tel. 797 012 986
liczba miejsc 15 (okres zimowy 20)

 

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
ul. Lecha 11
62-200 Gniezno

 

 


 

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Straż Miejska
nr tel. 061 424 10 70 oraz tel. kom. 604 512 000

Komenda Powiatowa Policji
nr tel. 061 426 02 61

Skip to content