Szukaj

Projekt „Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”

Miasto Gniezno wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt:

Gniezno stawia na rozwój usług społecznych”

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan Organizacja Pożytku Publicznego
w Gnieźnie.

Celem projektu jest poprawa dostępu do lepszej jakości usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc w Gnieźnieńskim Klubie Seniora, nowych miejsc usług opiekuńczych i asystenckich
(na rzecz osób z niepełnosprawnością) w miejscu ich zamieszkania oraz miejsc i realizacja usług
w postaci mieszkań wspomaganych.

Grupę docelową stanowią 222 osoby będące mieszkańcami miasta Gniezna potrzebujące wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu.

Efekty projektu:

– Utworzenie 20 nowych miejsc w Klubie Seniora w Gnieźnie dla 60 osób a także rozszerzenie oferty dla 70 osób korzystających z wcześniej utworzonych miejsc, łącznie 130 osób

– Utworzenie 3 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 40 osób ;

– Utworzenie 2 miejsc świadczenia usług asystenckich w miejscu zamieszkania dla 46 osób z niepełnosprawnością.

– Utworzenie 3 miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych dla 6 osób.

– remont mieszkań wspomaganych oraz remont jednej kondygnacji budynku w Klubie Seniora wraz
z zamontowaniem windy.

Wartość projektu: 3 984 529,45 zł
w tym wysokość dofinasowania UE: 2 789 170,61 zł

Skip to content