Szukaj

„Za życiem”

Jednorazowe świadczenie z ustawy z dnia 4.11.2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”:

świadczenie przysługuje na dziecko, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – wymagane jest wówczas zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie : położnictwa i ginekologii, perinatologi lub neonatologii.

Obowiązujące kwoty:

4000,00 zł

Wymagane dokumenty:

Skip to content