Szukaj

Program Korpus Wsparcia Seniorów – 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Flaga i godło Rzeczypospolitej Polskiej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorówna rok 2024”- Moduł II prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w wieku 60 lat i więcej zamieszkujących samotnie lub z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia oraz są przewlekle chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności, przez zwiększenie dostępu do tzw.”opieki na odległość”.

Udział w Programie jest bezpłatny.

W ramach programu zostanie zapewniony dostęp do tzw.”opasek bezpieczeństwa” dla 180 Seniorów z terenu Miasta Gniezna w terminie od marca do końca 2024 roku.

Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi,
z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwie najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej
w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Opaska bezpieczeństwa” jest połączona z całodobowym centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Na realizację programu przeznaczono ogółem kwotę 50 mln zł, w tym 29.840.000,00 zł na realizację Modułu I oraz 20.160.000,00 zł na realizację Modułu II.

Więcej informacji na temat programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

Usługę będzie świadczyć firma : Telemedycyna Polska S.A.

40-568 Katowice

ul. Ligocka 10

Skip to content