Szukaj

Program „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie przystąpił do realizacji programu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”, w ramach którego na zatrudnienie asystentów rodziny pozyskał środki w kwocie 32.649,00 zł. Pozwoliło to na dofinansowanie zatrudnienia 2 asystentów rodziny w roku 2019.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami.

Skip to content