Szukaj

Rodzaje świadczeń

Świadczeniami rodzinnymi są:

  1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.

  2. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

  3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

  4. Świadczenie rodzicielskie

  5. Świadczenie jednorazowe „za życiem”

Skip to content