System poradnictwa

SYSTEM PORADNICTWA MOPS W GNIEŹNIE

Prowadzona działalność:

  • Poradnictwo specjalistyczne, terapeutyczne, korekcyjne,
  • Poradnictwo psychologiczne,
  • Poradnictwo rodzinne,
  • Prowadzenie działań profilaktycznych,

Efektywne przeprowadzenie zadania, które zakłada szeroką działalność o charakterze terapeutycznym, poradnictwo prawne, socjalne, działalność samopomocową, proponując m.in. terapię indywidualną i grupową, doradztwo dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozwala dopasować ofertę do rzeczywistych realiów oraz potrzeb osób oczekujących wsparcia. Działalność zawiera nowatorskie rozwiązania w zakresie wspierania osób w ich integracji społecznej.

 

PROPONOWANE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM:

TERAPIA SPECJALISTYCZNA:

  • terapia indywidualna i grupowa, grupy wsparcia,
  • psycholodzy,
  • specjalista terapii uzależnień od alkoholu,
  • instruktor terapii uzależnień od alkoholu,
  • psycholog – terapeuta rodzinny, terapia małżeńska,
Skip to content