Działalność specjalistów

Dział Metodyczny, Pomocy Środowiskowej i Rodziny prowadzi systemową działalność na rzecz dobra jednostki i grupy społecznej, w tym dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób, które stoją niejednokrotnie przed problemami społecznymi niepozwalającymi im funkcjonować w społeczeństwie w sposób ogólnie przyjęty.

Ośrodek prowadzi szeroką działalność z zakresu wsparcia, w formie poradnictwa specjalistycznego, proponując terapię indywidualną jak również grupową dla osób, które tej formy wsparcia oczekują.

Koordynacja planowanych działań z zakresu poradnictwa specjalistycznego wspiera, organizowanym wsparciem społecznym, jednostki i grupy społeczne naszego miasta w codziennym funkcjonowaniu w sposób rzetelny i profesjonalny.

Skip to content