Kontakt do pracowników

Numery telefonów do Działu Świadczeń Rodzinnych:

61 1021481

Kierownicy:

Iwona Domeradzka

Kierownik Działu ŚR

wew. 26

2.2

Pracownicy:

Lp.

Nazwisko i imię pracownika

Stanowisko

Numer telefonu

Numer pokoju

Litery – rejon wg pierwszych liter nazwisk klientów

1

Wiesława Dolata

wew. 22

2.4

M, O, P

2

Anna Maćkowiak

wew. 23

2.5

C,D, G, I, J, U

3

Elżbieta Pacanowska

wew. 22

2.4

A, B, E, F, W, V, Y

4

Justyna Perlicka

wew. 22

2.4

H, Ł, N, R oraz ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

5

Justyna Wojciechowska

wew. 23

2.5

L, S,

Ś, T,  Z

6

Małgorzata Żurawska

wew. 24

2.5

K

Skip to content