Kontakt

POMOC SPOŁECZNA

ul. Dworcowa 7Gniezno

tel. 61 426 25 82

tel. 61 424 11 88


fax 61 426 25 82 wew. 68

mops@mops.gniezno.pl

Kontakt do pracowników socjalnych

Kontakt do pozostałych pracowników

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ul. Pocztowa 11Gniezno

tel. 61-102-14-81

sr@mops.gniezno.pl

Kontakt do pracowników

e-PUAP

/mopsgniezno/SkrytkaESP

Skip to content