500+

KOMUNIKAT

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2021, poz. 1981) Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 stycznia 2022 obsługą programu „Rodzina 500 plus” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania przez MOPS. Dział Świadczeń Rodzinnych również kontynuować będzie wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski oraz wypłaca na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, od 1 lutego 2022 r. przyjmuje wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r (na okres zasiłkowy 2022/2023)

Skip to content