Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie informuje, że od dnia 24 stycznia 2023 r. następuje zmiana  miejsca obsługi dodatków mieszkaniowych oraz stypendiów szkolnych – przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji w tych sprawach odbywać się będzie w budynku przy ul. Pocztowej 11.