Zgłoszenie zapotrzebowania na udział w Programie „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023”

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków gminnych na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” − edycja 2023 z Funduszu Solidarnościowego w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami posiadającymi:

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z planowanym przystąpieniem miasta Gniezna do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023, Urząd Miejski w Gnieźnie zwraca się z prośbą
o zgłaszanie zapotrzebowania przez osoby chętne do objęcia usługą opieki wytchnieniowej.

Zgłoszenia zapotrzebowania na udział w Programie można dokonywać do
8 listopada 2022 roku do godziny 15.00 telefonicznie pod numerem telefonu
61 426 04 54 lub mailowo pod agnieszka.krysztofiak@gniezno.eu

Dodatkowo załączam link do strony Ministerstwa, na której znajdują się szczegółowe informacje dot. Programu:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023