Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie uprzejmie informuje, iż od dnia 2 maja 2022 r. obsługa obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotycząca świadczeń:

– z pomocy społecznej,

– świadczeń rodzinnych,

– świadczeń wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

odbywać się będzie w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, przy ul. Dworcowej 7, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące w/w świadczeń można przesłać na malia, na adres: mops@mops.gniezno.pl lub otrzymać pod numerem telefonu: 61 426 25 82.

Зміна адреси з вул. Pocztowа 11 на вул. Dworcowa 7

Інформуємо, що Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
у Гнєзно з 2 травня 2022 року буде обслуговувати громадян України, які прибули на територію Республіки Польща з території України
у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави, в будинку Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) за адресою
вул.
Dworcowa 7, з понеділка по п’ятницю, з 7.00 до 15.00.

Відповіді на всі питання щодо пільг/допомоги можна надіслати на електронну адресу: mops@mops.gniezno.pl або за номером
телефону: 61 426 25 82.

Zdjęcie MOPS Gniezno ul. Dworcowa 7