4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym. Jest to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. W Gnieźnie obsługą dodatków zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, od drugiej połowy stycznia. O konkretnym terminie rozpoczęcia naboru wniosków poinformujemy w kolejnym komunikacie. Wypłata dodatków, zgodnie z zapisami ustawy, zostanie zrealizowana w 2022 roku, w dwóch równych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
– jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych,
– gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 roku. Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 roku.

Informacje i wnioski do pobrania https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Źródło: gov.pl