Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako Partner serdecznie zaprasza na organizowany przez Urząd Miejski w Gnieźnie, cykl działań profilaktycznych „Nie biorę, nie piję… żyję!”. Jest to szereg inicjatyw integracyjno-profilaktycznych, poruszających tematykę zapobiegania uzależnieniom.

W programie znajdą się wydarzenia skierowane dla osób w każdym wieku: biesiady, pokazy kina letniego, warsztaty arteterapeutyczne, koncert, gry i zabawy, piknik sportowy oraz zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży.