Kontakt do pracowników

Lp.
Nazwisko i imię pracownika
Stanowisko
Numer tel. wew.
Numer pokoju
Literki – rejon wg pierwszych liter nazwisk osób
1
Elżbieta Bujanowska
FA, ŚR, SW
 23
3
Ka-Kom.,
N
2
Wiesława Dolata
FA, ŚR, SW
24
4
H, O, P
3
Emilia Draheim FA,ŚR,SW
24
4
I, M
4
Monika Góra
FA, ŚR, SW
22
2
F, T, W, V
5
Sylwia Grzeszak-Maćkowiak
FA, ŚR, SW
22
2
F, Ł,
Sa-So,  Sz
6 Anna Maćkowiak FA,ŚR, SW 23 3 G, J
7
Elżbieta Pacanowska
FA, ŚR, SW
24
4
A, B
8 Justyna Perlicka
FA, ŚR, SW
24
4
R oraz ubezpieczenie
9
Oliwia Składanowska
FA, ŚR, SW
23
3 C, D, U
10
Justyna Wojciechowska
FA, ŚR, SW
22
2
L, Sp-Sy,
Ś, Z,  Ż
11
Bernadeta Zbierańska
FA, ŚR, SW
23
3
E, Ko. – ..
Katarzyna Szymańska Kierownik Działu ŚR 26 6
Alina Kujawa Zastępca Kierownika Działu ŚR 26 6
Iwona Domeradzka Zastępca Kierownika Działu ŚR 26 6

 

Skip to content