Kontakt do pozostałych pracowników

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE

ul. Dworcowa 7, Gniezno

tel.: 61 426 25 82

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA/STANOWISKO nr wew/tel. komórkowy
Biuro Obsługi Klienta wew. 21
 
Sekretariat wew. 45
 
Sekcja Świadczeń – (decyzje dot. pomocy społecznej) litery – rejon wg pierwszej litery nazwiska klienta
Pawlak Jolanta – n,p,z wew. 22
Kropaczewska Sylwia – ł,r,s wew. 22
Kulecka Barbara – o,ś,t,u,w,ź wew. 23
Powałowska Agata – a,sz wew. 23
Antczak Elżbieta – b,c,f, wew. 24
Królikowska-Mądra – k wew. 24
Grześkowiak-Matelska Katarzyna – d,g,h,i,l wew. 25
Fila Marlena – e,j,m,ż, wew. 25
Dodatki Mieszkaniowe/Energetyczne
Polus Patryk wew. 35
Substyk Hanna wew. 43
Grodzicka Małgorzata wew. 43
Żywno Luiza wew. 44
Stypendia i Zasiłki Szkolne
Substyk Hanna wew. 43
Dział Usług Opiekuńczych
Kotecka Agnieszka – kierownik działu wew. 64 / kom. 664755662
Urbaniak Barbara – pracownik socjalny wew. 64
Asystent Rodziny
Kobielska-Huzarek Joanna wew. 61
Kozłowska Krzysztofa wew. 61
Psycholog
Tomczak Beata wew. 60
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Walczak Iwona wew. 63
Radcy Prawni
Rzepecki Marek wew. 53
Żurowska-Dorociak Dorota wew. 53
Dział Metodyczny, Pomocy Środowiskowej i Rodziny
Mak Dariusz – kierownik działu wew. 48 / kom. 730611622
Kałamejka Piotr – zastępca kierownika działu wew. 48 / kom. 735538366
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Jesiołowska Lidia – kierownik działu wew. 65
Fleta Katarzyna – zastępca kierownika działu wew. 67
Statystyka
Korzybski Maciej wew. 54
Informatyk
Kowalski Marek wew. 58
Księgowość
Dyc Agnieszka – Główny księgowy wew. 49
Nowaczyk Magdalena wew. 49
Mielcarek Milena wew. 50
Żurawska Małgorzata wew. 50
Kijewska Marlena wew. 51
Kaczmarek Sylwia wew. 51
Nitka Aneta wew. 51
Stelmaszyk Lidia wew. 52
Bytner Magdalena wew. 52
Frankowska Agnieszka wew. 52
Kadry
Pokładecka Anna wew. 56
BHP
Rajska Małgorzata wew. 54

 

Skip to content