Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2133)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.).

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • deklaracja o wysokości dochodów,
  • kryteria określające czynsz za lokal mieszkalny + specyfikacja do pkt. 12 wniosku (dotyczy mieszkańców innych niż w zasobach komunalnych, spółdzielniach mieszkaniowych, domkach jednorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych),
  • dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu za ostatnie 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (zaświadczenia z zakładu pracy/ZUS/PUP, decyzje ZUS, KRUS, MOPS, oświadczenia w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i pracy dorywczej),
  • dokumenty potwierdzające konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, poruszania się na wózku (orzeczenia PZON, WZON, ZUS, KRUS, Sądu Pracy i inne, zaświadczenia lekarskie w przypadku orzeczeń wydanych przed datą 23 listopada 2004 r.),
  • potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu.

 

II. OPŁATY

Zwolnione od opłaty skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni
IV. UWAGI
Wnioski i deklaracje sprawie dodatku mieszkaniowego należy składać, a decyzje odbierać:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie ul. Dworcowej 7, parter pok. nr 8 i pok. nr 13  w godzinach 7:00 – 15:00, tel. (61) 426 25 82 wew. 35,43,44

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są:

  • przelewem na wskazane konto Zarządcy (właściciela).

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

Pliki do pobrania:

Skip to content