Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Specyfikacja i kryteria
Deklaracja o wysokości dochodów
Zaświadczenie o dochodach
Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą ZASADY OGÓLNE
Oświadczenie dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą RYCZAŁT
Oświadczenie uniwersalne
Klauzula informacyjna RODO
Podanie uniwersalne (np. rezygnacja z dodatku, odwołanie)
Zawiadomienie o spłacie zadłużenia – (dla zarządców)
Zawiadomienie o powstaniu zadłużenia – (dla zarządców)
OŚWIADCZENIE – zgoda na doręczenie decyzji droga elektroniczną
Załącznik – przekazanie do zarządcy dodatku