Informujemy, ze na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca br w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 realizację programu przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.