Ankieta dot. badania mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na potrzeby opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Link do ankiety:

www.profitest.pl/s/40650/n2ZhFcgK