Świadczenie wychowawcze 500+

Okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:

W przypadku wniosków złożonych :

Wnioski przyjmowane są w organie właściwym wg miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek. Dla mieszkańców miasta Gniezna jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Siedziba Działu Świadczeń Rodzinnej mieści się przy ul. Pocztowej 11.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko do 18 roku życia, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu osoby ubiegającej się. Przy ustalanie uprawnień nie ma znaczenia dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje, jeżeli: