ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM  PCPR SZUKA CHĘTNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie,poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się
w rodzinach naturalnych.

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas, podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej przyznawane jest świadczenie pieniężne. Ponadto rodzina zastępcza zawodowa otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

Osoby zainteresowane  zapraszamy do siedziby  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gnieźnie
  mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 12a w godz. 7.30-15.30
lub tel. 517-018-794.