Informujemy o możliwości otrzymania decyzji na dodatki mieszkaniowe, energetyczne oraz stypendia szkolne drogą elektroniczną, po wcześniejszym dostarczeniu właściwej zgody.

Zgoda może zostać dostarczona drogą elektroniczną na adres dodatki@mops.gniezno.pl.

Mail powinien zawierać treść:

„Ja (imię i nazwisko wnioskodawcy) wyrażam zgodę na doręczenie drogą elektroniczną decyzji dotyczącej dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, stypendium szkolnego (wpisać właściwe). Decyzję proszę wysłać na adres e-mail: (podać adres)

Powyższa zgoda obowiązuje do odwołania”.

Potwierdzenia odbioru decyzji należny dokonać mailem zwrotnym o treści: „Potwierdzam odbiór decyzji”

Zgodę można dostarczyć także można w formie papierowej do urny w budynku MOPS przy ul. Dworcowej 7.

 

OŚWIADCZENIE – zgoda na doręczenie decyzji droga elektroniczną