Już można składać wnioski o:

świadczenie 300 +

zasiłek rodzinny

świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Wnioski o te świadczenia  – można składać:

Na świadczenie 500 +  nie trzeba składać wniosków!

Świadczenia 500 + przyznane w ubiegłym roku będą wypłacane aż do 31 maja 2021 r.

Nabór nowych wniosków o 500+ rozpocznie się dopiero od 1 lutego 2021 r. ( w formie elektronicznej, a w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r.)