Od najbliższego poniedziałku, 22 czerwca, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie wraca do jednozmianowego systemu pracy. Oznacza to tym samym, powrót do tradycyjnych godzin funkcjonowania. 

Obsługa interesantów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 z zastrzeżeniem, że w budynku przy ulicy Dworcowej 7- jednocześnie- może przebywać nie więcej niż 8 interesantów, a w budynku przy ulicy 3 Maja 30- nie więcej niż 1 interesant. W budynku przy ulicy Dworcowej 7, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie , w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż 1 osoba na jedno czynne stanowisko pracy.

Niezmiennie rekomendujemy mieszkańcom ograniczenie wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie do niezbędnego minimum i przypominamy, że szereg spraw załatwić można drogą elektroniczną bądź telefoniczną.