Komunikat o zmianach w sposobie rozpatrywania wniosków o świadczenia pomocy społecznej.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń pomocy społecznej nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:

  1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz
  2. dokumentów lub oświadczeń t. j. decyzji przyznających świadczenie pobierane z innej instytucji, zaświadczenie o wynagrodzeniu, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenia o stanie majątkowym, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc
    lub
  3. informacji udostępnionych przez inne podmioty t. j. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy.

W związku z powyższym istotne jest, by składane wnioski o powyższe świadczenia zawierały telefon kontaktowy wnioskodawcy.