W związku z zaistniałą sytuacją decyzje dot. dodatku mieszkaniowego wysyłane są drogą elektroniczną.

Aby otrzymać decyzję należy przesłać na adres mops@mops.gniezno.pl e-mail o treści:

„Wyrażam zgodę na dostarczenie drogą elektroniczną  decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Decyzję proszę wysłać na powyższy adres e-mail.”

Po otrzymaniu maila ze skanem decyzji należy potwierdzić otrzymanie wiadomości.