Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Rodzina 500+ 300+ PDF Drukuj Email

 

 

Wypłaty świadczeń rodzinnych odbieranych

w kasie Banku Spółdzielczego od XI/2019

do X/2020 wg pierwszych liter nazwiska

 

Są to również przybliżone terminy przelewów świadczeń na konta klientów.

 

 

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i S.Z.O.(A-Z)

08.11

09.12.

13.01

10.02

09.03

09.04

08.05

09.06

09.07

10.08

09.09

09.10.

 

 

A,B,C

12.11

10.12

14.01

11.02

10.03

10.04

11.05

10.06

10.07

10.08

10.09

12.10.

D,E,F,G

13.11

11.12

14.01

12.02

11.03

10.04

12.05

10.06

13.07

13.08

11.09

13.10

H,I,J,L,Ł 20.11

14.11

12.12.

15.01

13.02

12.03

14.04

13.05

12.06

14.07

14.08

14.09

14.10.

K

15.11

13.12

15.01

14.02

13.03

15.04

14.05

15.06

15.07

14.08

15.09

15.10.

M,N,O

18.11

16.12

16.01

17.02

16.03

16.04

15.05

16.06

16.07

17.08

16.09

16.10

P,R,T

19.11

17.12

17.01

18.02

17.03

17.04

18.05

17.06

17.07

20.08

17.09

19.10

S,Ś

20.11

18.12

20.01

19.02

18.03

20.04

19.05

18.06

20.07

21.08

18.09

20.10.

U,W,Z,Ż

21.11

19.12

21.01

20.02

19.03

21.04

20.05

19.06

21.07

21.08

21.09

21.10.

 

Terminy wypłat w kasie funduszu alimentacyjnego w okresie 2019/2020:

15.10, 15.11, 13.12, 15.01, 14.02, 13.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 14.08, 15.09.

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy o możliwości składania wniosków:

od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną (przez bankowość internetową),

od 1 sierpnia 2019 r. za pomocą formularzy papierowych (druki wniosków można pobrać już dziś z linku poniżej lub w MOPS przy ul. Dworcowej 7 oraz 3 Maja 30 od dnia 1. sierpnia 2019 r.)

o ustalenie uprawnień do:

  • świadczeń wychowawczych 500+ (w tym na pierwsze dziecko) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 oraz

  • świadczeń jednorazowych DOBRY START (300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 - NIE AKADEMICKIEGO)

 

W sprawie przyznania w/w świadczeń nie ma obowiązku wydania decyzji administracyjnej. O przyznaniu świadczeń wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą e-mailową.

Adres poczty elektronicznej należy umieścić w składanym wniosku.

Wnioskodawca, który nie wskazał adresu poczty elektronicznej może uzyskać informację o przyznaniu świadczenia w organie, w którym złożył wniosek.

 

NIEODEBRANIE INFORMACJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ DOBREGO STARTU NIE WSTRZYMUJE WYPŁATY TEGO ŚWIADCZENIA!

 

Do pobrania:

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ obowiązujący od 1 lipca 2019r

Wniosek o jednorazowe świadczenie Dobry Start


 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD 1 LIPCA 2019 r. PRZYSŁUGUJE :

bez względu na dochód rodziny, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia na:

  • dziecko własne - wniosek składa rodzic zamieszkujący z dzieckiem i sprawujący opiekę,

  • dziecko przysposobione, dziecko, w sprawie którego toczy się postepowanie o przysposobienie, dziecko pod opieką prawną - wniosek składa opiekun

 

Wnioski złożone do 31.08 – ustalenie uprawnień oraz wypłata następuję do 31.10 br.

Wnioski złożone od 1.09 do 30.09 ustalenie uprawnień oraz wypłata następuję do 30.11. br.

Wnioski złożone od 1.10. do 31.10. ustalenie uprawnień oraz wypłata następuje do 31.12. br.

Wnioski złożone od 1.11. do 30.11. ustalenie uprawnień następuję do 31.01.2020 r.

 

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START (jednorazowe 300 zł na dziecko rozpoczynające rok szkolny (nie akademicki!) 2019/2020) PRZYSŁUGUJE bez względu na dochód rodziny na dziecko lub osobę uczącą się (osobą uczącą się jest osoba, której rodzice nie żyją lub od obojga rodziców są zasądzone alimenty) do ukończenia 20. roku życia (do 24. roku życia jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności). Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia

Aby otrzymać świadczenie DOBRY START dziecko powinno uczęszczać od września br. do jednej ze szkół: podstawowa, ponadpodstawowa z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno–wychowawczy.

 

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje:

 

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (klasa „0”).

 

WAŻNE:

WNIOSKI o ustalenie uprawnień na świadczenie DOBRY START przyjmowane są do 30 listopada br. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

  

 

Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 30 informuje, że od 1.10

wydawane są decyzje w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń

wychowawczych 500+ oraz świadczeń alimentacyjnych na wnioski złożone

w okresie od 1.07 do 31.08.

 

 

W siedzibie Ośrodka, ul. 3 Maja 30 oraz ul. Dworcowa 7, można
pobierać papierowe wnioski dotyczące świadczenia "Dobry start".
Przypominamy jednocześnie, że wnioski w formie papierowej można składać
od 1 sierpnia 2018 r.

 

 

Komunikat

 

w sprawie dodatkowych godzin przyjmowania wniosków

 

o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

świadczenia wychowawczego oraz świadczenia „Dobry start”

 

 

 

W miesiącu SIERPNIU 2018 r. w każdą środę roboczą Biuro Obsługi Klienta w siedzibach MOPS przy ul.. Dworcowej 7 oraz 3 Maja 30 będzie czynne w godzinach od 07:00 do 17:00.

 

W pozostałych dniach roboczych godziny otwarcia pozostają bez zmian, tj:

 

poniedziałek:

7:00 - 15:00

wtorek:

7:00 - 15:00

czwartek:

7:00 - 15:00

piątek:

7:00 - 15:00

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

   DOBRY START” ( 300 + )

 

Dla kogo „dobry start” ?

Świadczenie "dobry start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne! Szkoła w rozumieniu programu oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.


 

Jak dostać świadczenie "dobry start"

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, poprzez bankowość elektroniczną oraz ministerialny portal: empatia.mrpips.gov.pl.

Od 1 sierpnia wnioski można będzie składać także drogą tradycyjną (papierową) w siedzibach MOPS przy ul Dworcowej 7 i 3 Maja 30. Wniosek dostępny na stronie:

www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie. Wnioski dostępne będą także w siedzibach MOPS.

Ważne! Wniosek na świadczenie „dobry start” należy złożyć do 30 listopada.

Uwaga! Od 1 lipca drogą elektroniczną można również składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+

 

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, świadczenie zostanie zrealizowane nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach sprawa zostanie rozpatrzona w terminie maksymalnie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

 

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "dobry start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

 

Komu świadczenie „dobry start” nie przysługuje?

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Podstawa prawna określająca zasady programu: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061).


 

UWAGA

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na okres 2018/2019

 

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 500+ na okres zasiłkowy trwający od 1.10.2018 do 30.09.2019

będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018

a w przypadku wniosków składanych DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (w tym za pośrednictwem własnego banku – przez bankowość internetową) – OD DNIA 1 LIPCA 2018.

 

 

 

 

 

OD M-CA LISTOPADA 2017 DO KOŃCA OKRESU ZASIŁKOWGO WYPŁATY WG TERMINÓW ZAMIESZCZONYCH W TABELI NA ROK 2017/2018 – dotyczy również świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych:

 

 

Wypłaty świadczeń rodzinnych odbieranych w kasie Banku Spółdzielczego od XI/2017 do X/2018 wg pierwszych liter nazwiska

 

Są to również przybliżone terminy przelewów świadczeń na konta klientów.

 

 

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i S.Z.O.(A-Z)

 

09.11

 

11.12.

 

11.01

 

09.02

 

09.03

 

09.04

 

09.05

 

11.06

 

10.07

 

09.08

 

10.09

 

10.10.

 

 

 

A,B,C

 

16.11

 

12.12

 

12.01

 

12.02

 

12.03

 

10.04

 

10.05

 

12.06

 

11.07

 

10.08

 

11.09

 

15.10.

 

D,E,F,G

 

17.11

 

13.12

 

15.01

 

13.02

 

13.03

 

11.04

 

11.05

 

13.06

 

12.07

 

13.08

 

12.09

 

16.10

 

H,I,J,L,Ł 20.11

 

20.11

 

14.12.

 

16.01

 

14.02

 

14.03

 

12.04

 

14.05

 

14.06

 

13.07

 

14.08

 

13.09

 

16.10.

 

K

 

20.11

 

15.12

 

17.01

 

15.02

 

15.03

 

13.04

 

15.05

 

15.06

 

16.07

 

16.08

 

14.09

 

17.10.

 

M,N,O

 

21.11

 

18.12

 

18.01

 

16.02

 

16.03

 

16.04

 

16.05

 

18.06

 

17.07

 

17.08

 

17.09

 

17.10

 

P,R,T

 

21.11

 

18.12

 

19.01

 

19.02

 

19.03

 

17.04

 

17.05

 

19.06

 

18.07

 

20.08

 

18.09

 

18.10

 

S,Ś

 

22.11

 

19.12

 

22.01

 

20.02

 

20.03

 

18.04

 

18.05

 

20.06

 

19.07

 

21.08

 

19.09

 

19.10.

 

U,W,Z,Ż

 

22.11

 

20.12

 

23.01

 

21.02

 

21.03

 

19.04

 

21.05

 

21.06

 

20.07

 

22.08

 

20.09

22.10.

Terminy wypłat w kasie funduszu alimentacyjnego w okresie 2017/2018:

13.10, 15.11, 15.12, 15.01, 15.02, 15.03, 13.04, 15.05, 15.06, 13.07, 14.08, 14.09.

 

  

 

 

 

 

KOMUNKAT W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIE OKRESEM ZASIŁKOWYM ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+

 

 

 

Wnioski o ustalenie uprawnień dotyczących świadczeń wychowawczych 500+ można będzie składać od 1 sierpnia br. w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy:

ul. 3 Maja 30,

ul. Dworcowej 7

w godzinach urzędowania tj. 7.00-15.00 oraz we wtorki i czwartki w wydłużonym czasie pracy – do godziny 18.00 ( w okresie od 1.08 - 31.08.2017.r.).

 

Wnioski składać będzie można również drogą internetową.

 

Wnioski oraz niezbędne załączniki można będzie pobrać pod wyżej wskazanymi adresami, jak również ze strony internetowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w zakładce Rodzina 500+ oraz Druki do pobrania

 

 

 

WZORY WNIOSKÓW

 

  

 

I. Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS 

KOMUNIUKAT

 

 

Aktualne formularze wniosków dot. świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane po określeniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zakresu informacji jakie powinien zawierać wniosek.

 

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

 

O miejscu wydawania wniosków poinformujemy odrębnym komunikatem.

Prawo do świadczeń wychowawczych 500+ przyznawane jest na okres od dnia 1 października do 30 września roku następnego

Rokiem bazowym do obliczenia kryterium dochodowego (przy ubieganiu się na pierwsze dziecko) jest rok 2016. Przy składaniu wniosku należy powiadomić o utracie lub uzyskaniu nowego dochodu.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu (przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.

 

Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze:

  • na pierwsze dziecko 800 zł,

  • jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.200 zł.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 31 października tego roku.

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada (wypłata łączna za m-ce X i XI ).

 

 

 

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do tych wniosków, w oparciu o które ustalane będzie prawo do ww. świadczeń na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018, ulegną zmianie.

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie – kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017 r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwają przygotowania do realizacji rządowego projektu "Rodzina 500+" czyli systemu wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. 

Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy, w tym bieżące aktualności dotyczące projektu "Rodzina 500+" mogą państwo uzyskać na stronach internetowych:

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której będziemy publikować dalsze informacje w zakresie projektu "Rodzina 500+".

Informator 1

Informator 2

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pdf)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowarczego (doc)


Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.)

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy w przypadku złożenia wniosku bez oświadczenia Ośrodek samodzielnie pozyska wymaganą informację

 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego


Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w przypadku złożenia wniosku bez oświadczenia Ośrodek samodzielnie pozyska wymaganą informację

Wzór wypełnionego wniosku na pierwsze i kolejne dziecko dzieci wraz z załącznikami.pdf

Wzór wypełnionego wniosku na drugie i kolejne dziecko dzieci.pdf

Poprawiony: piątek, 08 listopada 2019 13:09
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl