Baner

Usługi Opiekuncze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Rodzina 500+ PDF Drukuj Email

 

UWAGA

Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na okres 2018/2019

 

Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 500+ na okres zasiłkowy trwający od 1.10.2018 do 30.09.2019

będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018

a w przypadku wniosków składanych DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (w tym za pośrednictwem własnego banku – przez bankowość internetową) – OD DNIA 1 LIPCA 2018.

 

 

Informujemy, że w dniach:

17.10.2017    wtorek

24.10.2017    wtorek

31.10.2017    wtorek

w  Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 30

 

decyzje wydawane będą od 7.00 do 17.00.

 

UWAGA

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+

W PAŹDZIERNIKU 2017

 

 

DECYZJE ODEBRANE 02.10.-04.10.2017 TERMIN WYPŁATY W KASIE 11.10.2017

 

DECYZJE ODEBRANE 05.10-06.10.2017 TERMIN WYPŁATY W KASIE 13.10.2017

 

DECYZJE ODEBRANE 09.10-11.10.2017 TERMIN WYPŁATY W KASIE 18.10.2017

 

DECYZJE ODEBRANE 12.10.-13.10.2017 TERMIN WYPŁATY W KASIE 20.10.2017

 

 

DECYZJE ODEBRANE 16.10-18.10.2017 TERMIN WYPŁATY W KASIE 25.10.2017

 

DECYZJE ODEBRANE 19.10.-20.10.2017 TERMIN WYPŁATY W KASIE 27.10.2017

 

 

DECYZJE ODEBRANE 23.10.-25.10.2017 TERMIN WYPŁATY W KASIE 31.10.2017

 

DECYZJE ODEBRANE 26.10.-27.10.2017 TERMIN USTALONY ZOSTANIE PRZY ODBIORZE DECYZJI

 

Przelewy na konta będą odbywały się w terminach zbliżonych do wypłat kasowych.

 

OD M-CA LISTOPADA 2017 DO KOŃCA OKRESU ZASIŁKOWGO WYPŁATY WG TERMINÓW ZAMIESZCZONYCH W TABELI NA ROK 2017/2018 – dotyczy również świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych:

 

 

Wypłaty świadczeń rodzinnych odbieranych w kasie Banku Spółdzielczego od XI/2017 do X/2018 wg pierwszych liter nazwiska

 

Są to również przybliżone terminy przelewów świadczeń na konta klientów.

 

 

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i S.Z.O.(A-Z)

 

09.11

 

11.12.

 

11.01

 

09.02

 

09.03

 

09.04

 

09.05

 

11.06

 

10.07

 

09.08

 

10.09

 

10.10.

 

 

 

A,B,C

 

16.11

 

12.12

 

12.01

 

12.02

 

12.03

 

10.04

 

10.05

 

12.06

 

11.07

 

10.08

 

11.09

 

15.10.

 

D,E,F,G

 

17.11

 

13.12

 

15.01

 

13.02

 

13.03

 

11.04

 

11.05

 

13.06

 

12.07

 

13.08

 

12.09

 

16.10

 

H,I,J,L,Ł 20.11

 

20.11

 

14.12.

 

16.01

 

14.02

 

14.03

 

12.04

 

14.05

 

14.06

 

13.07

 

14.08

 

13.09

 

16.10.

 

K

 

20.11

 

15.12

 

17.01

 

15.02

 

15.03

 

13.04

 

15.05

 

15.06

 

16.07

 

16.08

 

14.09

 

17.10.

 

M,N,O

 

21.11

 

18.12

 

18.01

 

16.02

 

16.03

 

16.04

 

16.05

 

18.06

 

17.07

 

17.08

 

17.09

 

17.10

 

P,R,T

 

21.11

 

18.12

 

19.01

 

19.02

 

19.03

 

17.04

 

17.05

 

19.06

 

18.07

 

20.08

 

18.09

 

18.10

 

S,Ś

 

22.11

 

19.12

 

22.01

 

20.02

 

20.03

 

18.04

 

18.05

 

20.06

 

19.07

 

21.08

 

19.09

 

19.10.

 

U,W,Z,Ż

 

22.11

 

20.12

 

23.01

 

21.02

 

21.03

 

19.04

 

21.05

 

21.06

 

20.07

 

22.08

 

20.09

22.10.

Terminy wypłat w kasie funduszu alimentacyjnego w okresie 2017/2018:

13.10, 15.11, 15.12, 15.01, 15.02, 15.03, 13.04, 15.05, 15.06, 13.07, 14.08, 14.09.

 

  

Komunikat w sprawie wydawania decyzji dotyczących świadczeń

wychowawczych 500+

 

Informujemy, iż decyzje :

            - na wnioski złożone w dniach 1.08.-14.08. wydawane będą od 2.10.2017,

            - na wnioski złożone w dniach 16.08.-31.08. wydawane będą od 16.10.2017,

            - na wnioski złożone w dniach 1.09.-30.09. wydawane będą od 10.11.2017,

            - na wnioski złożone w dniach 1.10.-31.10. wydawane będą od 1.12.2017,

        Decyzje wydawane będą w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 30 - Biuro Obsługi Klienta w godz. 7.00-15.00( niezależnie od miejsca złożenia wniosku).

        Decyzję odbiera osobiście wnioskodawca lub pełnoletni upoważniony domownik.

 

 

KOMUNKAT W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIE OKRESEM ZASIŁKOWYM ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+

 

 

 

Wnioski o ustalenie uprawnień dotyczących świadczeń wychowawczych 500+ można będzie składać od 1 sierpnia br. w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy:

ul. 3 Maja 30,

ul. Dworcowej 7

w godzinach urzędowania tj. 7.00-15.00 oraz we wtorki i czwartki w wydłużonym czasie pracy – do godziny 18.00 ( w okresie od 1.08 - 31.08.2017.r.).

 

Wnioski składać będzie można również drogą internetową.

 

Wnioski oraz niezbędne załączniki można będzie pobrać pod wyżej wskazanymi adresami, jak również ze strony internetowej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w zakładce Rodzina 500+ oraz Druki do pobrania

 

 

 

WZORY WNIOSKÓW

 

  

 

I. Świadczenie wychowawcze- formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

 

II. Świadczenie wychowawcze- formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r.

 

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODZIE SWOIM ALBO CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA JAKI USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS 

 

 

KOMUNIUKAT

 

 

Aktualne formularze wniosków dot. świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane po określeniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zakresu informacji jakie powinien zawierać wniosek.

 

Wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

 

O miejscu wydawania wniosków poinformujemy odrębnym komunikatem.

Prawo do świadczeń wychowawczych 500+ przyznawane jest na okres od dnia 1 października do 30 września roku następnego

Rokiem bazowym do obliczenia kryterium dochodowego (przy ubieganiu się na pierwsze dziecko) jest rok 2016. Przy składaniu wniosku należy powiadomić o utracie lub uzyskaniu nowego dochodu.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu (przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.

 

Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze:

  • na pierwsze dziecko 800 zł,

  • jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.200 zł.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do 31 października tego roku.

Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada (wypłata łączna za m-ce X i XI ).

 

 

 

Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do tych wniosków, w oparciu o które ustalane będzie prawo do ww. świadczeń na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018, ulegną zmianie.

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (projekt ustawy zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przewiduje zmiany w tym zakresie – kształt nowych wzorów wniosków i załączników do wniosków będzie znany przed 1 sierpnia 2017 r. po zakończeniu procesu legislacyjnego dotyczącego ww. projektu ustawy.

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Informujemy, iż z uwagi na zmianę siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych w dniach 22- 24 czerwca 2016 r. mogą wystąpić problemy techniczne związane z obsługą interesantów (również telefoniczną). Przepraszamy za ewentualnie niedogodności.

 

 

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że od dnia 27 czerwca 2016 r.

siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

mieścić się będzie przy ul. 3 Maja 30.

Dotychczasowe numery telefonów pozostają bez zmian.

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Niniejszym informujemy, iż osoby które odebrały decyzję przyznającą prawo do świadczeń wychowawczych 500+ otrzymają świadczenie – wypłacone w kasie Banku Spółdzielczego przy ul. Wrzesińskiej w następujących terminach:

  • decyzja odebrana do 6 czerwca wypłata w kasie w dniu 10 czerwca

  • decyzja odebrana do 13 czerwca wypłata w kasie w dniu 17 czerwca

  • decyzja odebrana do 20 czerwca wypłata w kasie w dniu 24 czerwca

  • decyzja odebrana do 27 czerwca wyplata w kasie w dniu 1 lipca.

 

Osoby posiadające konta bankowe otrzymywać będą przelewy na konto w terminach zbliżonych do wypłat kasowych.

 

 

Świadczeniobiorcom, którym w maju br. wypłacono już pierwsze świadczenia 500+ , kolejne świadczenie będą wypłacane w terminach wypłat świadczeń opiekuńczych oraz rodzinnych-wg. pierwszych liter nazwiska.

tj.:

 

A,B,C

10.06

11.07

10.08

12.09

11.10

D,E,F,G

13.06

12.07

11.08

13.09

12.10

H,I,J,L,Ł

14.06

13.07

12.08

14.09

13.10

K

15.06

14.07

16.08

15.09

14.10

M,N,O

16.06

15.07

17.08

16.09

17.10

P,R,T

17.06

18.07

18.08

19.09

18.10

S,Ś

20.06

19.07

19.08

20.09

19.10

U,W,Z,Ż

21.06

20.07

22.08

21.09

20.10

 

 

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. wnioski dot. świadczeń wychowawczych (500+) składać można zarówno przy ul. Dworcowej 7, jak i przy ul. Paczkowskiego 4, jednakże odbiór decyzji administracyjnych w powyższych sprawach następować będzie jedynie w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych.

 

Osoby, które złożą wniosek dot. świadczeń wychowawczych w terminach:

1.06-10.06 – decyzje do odbioru po 15 lipca

13.06-22.06 – decyzje do odbioru po 22.lipca

22.06-1.07 – decyzje do odbioru po 29 lipca

w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 30.

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

Informujemy, że w dniach 23.06 do 28.06 Dział Świadczeń Rodzinnych zmienia siedzibę z

ul. Paczkowskiego 4 na ul. 3 Maja 30. Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT 500+

 

Informujemy, iż zgodnie z wcześniejszymi informacjami osoby, które złożyły wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) drogą elektroniczną, proszone są o odbiór decyzji w siedzibie MOPS przy ul.Paczkowskiego 4 w terminach wskazanych w komunikacie z dnia 27 kwietnia br.

           

 

KOMUNIKAT  w sprawie realizacji  programu Rodzina 500+

 

            Odbiór decyzji administracyjnych  -  osoby, które złożyły wnioski w dniach:

01-02 kwietnia mogą zgłaszać się po odbiór decyzji od dnia 04 maja br.,

04-05 kwietnia mogą zgłaszać się po odbiór decyzji od dnia 11 maja br.,

06-11 kwietnia mogą zgłaszać się po odbiór decyzji od dnia 18 maja br.,

12-30 kwietnia mogą zgłaszać się po odbiór decyzji od dnia 25  maja br.

 

Decyzje prosimy odbierać w miejscu składania wniosku z wyjątkiem osób, które złożyły wnioski w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie przy ulicy Łubieńskiego.

UWAGA! Osoby, które złożyły wnioski w MOK przy ul. Łubieńskiego zapraszamy do odbioru decyzji w siedzibie MOPS przy ul Dworcowej 7.

Wydawanie decyzji administracyjnych w miesiącu maju będzie następowało ;

w poniedziałek  tj. 9, 16, 23, 30 maja 2016 r.   w godzinach od   7.oo – 18.oo

w pozostałe dni tygodnia od wtorku do piątku w godzinach od   7.oo – 15.oo.

Od dnia 2 maja br. wnioski dotyczące świadczeń wychowawczych ( 500+ ) składać można wyłącznie w siedzibie MOPS przy ul. Paczkowskiego 4  oraz przy ul Dworcowej 7  w godzinach:

poniedziałek:       7.oo – 18.oo

wtorek- piątek:   7.oo – 15.oo.

Terminy wypłat kasowych będą ustalane indywidualnie przy odbiorze decyzji administracyjnej w sprawie świadczeń wychowawczych, natomiast wypłaty na wskazane konta będą realizowane na bieżąco po odbiorze decyzji.

 

 

 

 

INFORMACJA    

 

WNIOSKI 500+

 

 

Wnioski złożone w terminie:                        Przewidywany termin wydawania decyzji:

1.04 - 14.04                                                   po 16.05

15.04 - 30.04                                                 po 30.05

 

 

Miejscem odbioru decyzji jest miejsce złożenia wniosku.

 

W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, miejscem odbioru decyzji będzie siedziba MOPS przy ul. Paczkowskiego 4.

 

 

 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie uprzejmie informuje, iż przyjmowanie wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego „500 PLUS” w miesiącu kwietniu br. odbywać się będzie:

                     od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18,

                     w soboty w godzinach 7-15,

w następujących punktach:

                     Miejski Ośrodek Kultury przy ul. Łubieńskiego 11,

                     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Dworcowej 7,

                     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Paczkowskiego 4.

 

Wydawanie decyzji administracyjnych odbywać się będzie w punktach złożenia wniosku.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwają przygotowania do realizacji rządowego projektu "Rodzina 500+" czyli systemu wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. 

Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy, w tym bieżące aktualności dotyczące projektu "Rodzina 500+" mogą państwo uzyskać na stronach internetowych:

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej, na której będziemy publikować dalsze informacje w zakresie projektu "Rodzina 500+".

Informator 1

Informator 2

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pdf)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowarczego (doc)


Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.)

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy w przypadku złożenia wniosku bez oświadczenia Ośrodek samodzielnie pozyska wymaganą informację

 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego


Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w przypadku złożenia wniosku bez oświadczenia Ośrodek samodzielnie pozyska wymaganą informację

Wzór wypełnionego wniosku na pierwsze i kolejne dziecko dzieci wraz z załącznikami.pdf

Wzór wypełnionego wniosku na drugie i kolejne dziecko dzieci.pdf

Poprawiony: czwartek, 05 kwietnia 2018 13:04
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl