Baner

Usługi Opiekuncze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Projekty PDF Drukuj Email

Osoby bezrobotne, zainteresowane podjęciem aktywności i spędzeniem czasu na ciekawych zajęciach zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna” realizowanym przez Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Proponujemy udział w kursach indywidualnych i grupowych, w ramach których można nabyć nowe umiejętności zgodne z zainteresowaniami lub przydatne na rynku pracy.

Proponujemy także sfinansowanie zajęć szkolnych na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym, skorzystanie z usług mediatora oraz udział w pracach społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Ponadto dla osób uczestniczących w projekcie i ich rodzin zorganizowane zostaną działania o charakterze środowiskowym tj. spotkania integracyjne z elementami edukacyjnymi.

Chętnych do podjęcia aktywności i uczestnictwa w projekcie zapraszamy do kontaktowania się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowej 7- pok. 10 I piętro, lub pod numerami telefonów: 61 426-25-82, 61 424-15-09, 61 424-11-88, wew. 59.

 

Harmonogram Aktywna Integracja
Harmonogram PAI ZZM Maj
Harmonogram PAI UM Maj
Harmonogram PAI ZZM Czerwiec
Harmonogram PAI UM Czerwiec

Harmonogram PAI III gr
Harmonogram Pielęgnacja i konserwacja terenów zielonych

Harmonogram Kurs opiekuna osób starszych i dzieci
Harmonogram PAI III gr Sierpień

Harmonogram PAI IV gr Wrzesień

Harmonogram PAI ZZM Październik

Harmonogram PAI UM Październik

Harmonogram - k. obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych z fakturowaniemKasy  Październik

Harmonogram PAI ZZM Listopad

Harmonogram PAI UM Listopad

Harmonogram Kurs Fryzjerski Listopad Grudzień

Harmonogram Kurs Kulinarny Listopad Grudzień

Harmonogram Kurs opiekuna osób starszych i dzieci Listopad Grudzień

Harmonogram Kurs Kosmetyczny Grudzień

Harmonogram Kurs opiekuna środowiskowego Luty Marzec

Harmonogram Kurs Kulinarny Czerwiec Lipiec

Harmonogram Kurs obsługi wózków jezdniowych z wymianą buli gazowych Lipiec

  

 

Poprawiony: wtorek, 10 lipca 2018 10:40
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl