Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Komunikat - nowe wnioski PDF Drukuj Email

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy o możliwości składania wniosków:

 

od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną (przez bankowość internetową),

 

od 1 sierpnia 2019 r. za pomocą formularzy papierowych (druki wniosków można pobrać już dziś z linku poniżej lub w MOPS przy ul. Dworcowej 7 oraz 3 Maja 30 od dnia 1. sierpnia 2019 r.)

 

o ustalenie uprawnień do:

 

  • świadczeń wychowawczych 500+ (w tym na pierwsze dziecko) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 oraz

  • świadczeń jednorazowych DOBRY START (300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 - NIE AKADEMICKIEGO)

 

W sprawie przyznania w/w świadczeń nie ma obowiązku wydania decyzji administracyjnej. O przyznaniu świadczeń wnioskodawca zostanie powiadomiony drogą e-mailową

Adres poczty elektronicznej należy umieścić w składanym wniosku.

 

Wnioskodawca, który nie wskazał adresu poczty elektronicznej może uzyskać informację o przyznaniu świadczenia w organie, w którym złożył wniosek.

 

NIEODEBRANIE INFORMACJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO ORAZ DOBREGO STARTU NIE WSTRZYMUJE WYPŁATY TEGO ŚWIADCZENIA!

 

Do pobrania:

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ obowiązujący od 1 lipca 2019r

 

Wniosek o jednorazowe świadczenie Dobry Start

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ OD 1 LIPCA 2019 r. PRZYSŁUGUJE :

 

bez względu na dochód rodziny, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia na:

    dziecko własne - wniosek składa rodzic zamieszkujący z dzieckiem i sprawujący opiekę,

    dziecko przysposobione, dziecko, w sprawie którego toczy się postepowanie o przysposobienie, dziecko pod opieką prawną - wniosek składa opiekun

     

Wnioski złożone do 31.08 – ustalenie uprawnień oraz wypłata następuję do 31.10 br.

 

Wnioski złożone od 1.09 do 30.09 ustalenie uprawnień oraz wypłata następuję do 30.11. br.

 

Wnioski złożone od 1.10. do 31.10. ustalenie uprawnień oraz wypłata następuje do 31.12. br.

 

Wnioski złożone od 1.11. do 30.11. ustalenie uprawnień następuję do 31.01.2020 r.

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START (jednorazowe 300 zł na dziecko rozpoczynające rok szkolny (nie akademicki!) 2019/2020) PRZYSŁUGUJE bez względu na dochód rodziny na dziecko lub osobę uczącą się (osobą uczącą się jest osoba, której rodzice nie żyją lub od obojga rodziców są zasądzone alimenty) do ukończenia 20. roku życia (do 24. roku życia jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności). Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia

 

Aby otrzymać świadczenie DOBRY START dziecko powinno uczęszczać od września br. do jednej ze szkół: podstawowa, ponadpodstawowa z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno–wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno–wychowawczy.

 

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (klasa „0”).


 

WAŻNE:


 

WNIOSKI o ustalenie uprawnień na świadczenie DOBRY START przyjmowane są do 30 listopada br. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.


 

Poprawiony: czwartek, 10 października 2019 09:46
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl