Baner

Usługi Opiekuncze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) PDF Drukuj Email

       Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
 

 

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r.

 

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Paczkowskiego 4 w Gnieźnie wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 
Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

 

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2011 13:32
 
Piknik integracyjny '' Majówka w kręgu'' PDF Drukuj Email

      W dniu 30.05.15r. mieliśmy okazję gościć w Dębnie na corocznym pikniku organizowanym przez Stowarzyszenie "Krąg". Tradycyjnie już organizator zapewnił wyśmienity poczęstunek i przemiłą atmosferę dla wszystkich uczestników imprezy. „Piknik Integracyjny” odbywał się przy muzyce w gronie osób z różnych ośrodków, która wprawiła wszystkich w wyśmienity humor. Dodatkowo, można było wziąć udział w loterii, w której każdy los był wygrany i gwarantował nagrodę. Wśród zieleni
i pięknego słońca można było odpocząć i w pełni się zrelaksować. Godziny mijały prędko i niestety czas było wracać. Pocieszające jest to, że za rok może spotkamy się ponownie?...

 

Poprawiony: poniedziałek, 15 czerwca 2015 13:31
 
Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka PDF Drukuj Email

Dział Świadczeń Rodzinnych w Gnieźnie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony został wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).


Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), 

 
„Bawmy się Razem” PDF Drukuj Email

    Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Bezdomnym i Integracji Społecznej „Dom” zaprosiło dnia 13.06.2015r pracowników i podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na imprezę integracyjną z okazji dnia dziecka „Bawmy się Razem” , która odbyła się w filii schroniska Pomocna Przystań przy ul. Kawiary 40.

Podczas imprezy pracownicy MOPS w Gnieźnie zorganizowali konkursy z nagrodami dla dzieci. Podopieczni wraz z dziećmi mieli okazję startować w wielu konkursach sprawnościowych, sportowych, wiedzy historycznej, rysunkowych i innych. Pogoda jak zwykle na imprezach organizowanych przez schronisko dopisała, więc wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście bawili się świetnie, nie zabrakło również poczęstunku w postaci grochówki wojskowej, kiełbasek z grilla i ciasta drożdżowego oraz napojów .

 
UWAGA ! WAŻNE INFORMACJE O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2011/2012 PDF Drukuj Email

NFORMUJEMY IŻ W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRZY UL. PACZKOWSKIEGO 4 od 1 września 2011r WYDAWANE BĘDĄ WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2011/2012. DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE (LUB OŚWIADCZENIE) O DOCHODZIE Z URZĘDU SKARBOWEGO ZA ROK 2010.

NA WNIOSEK ZŁOŻONY DO DNIA 30 WRZEŚNIA, ŚWIADCZENIA RODZINNE ZOSTANĄ WYPŁACONE DO 30 LISTOPADA, PO UPRZEDNIM ODEBRANIU DECYZJI W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH.

WNIOSKI ZŁOŻONE W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 30 LISTOPADA ZREALIZOWANE ZOSTANĄ W GRUDNIU (ZA LISTOPAD I GRUDZIEŃ ŁĄCZNIE).


 

OBECNE ŚWIADCZENIA RODZINNE PRZYZNANE SĄ DO 31 PAŹDZIERNIKA 2011 R

PRZYPOMINAMY IŻ NA DZIECKO UCZĄCE SIĘ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ NALEŻY DOSTARCZYĆ ZAŚWIADCZENIE O ROZPOCZĘCIU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO (JEST TO WARUNEK WYPŁATY DODATKU DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TEGO TYTUŁU).


 

 

Poprawiony: poniedziałek, 22 sierpnia 2011 06:15
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 14
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl