Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
▪ Informacje
Druki do pobrania PDF Drukuj Email

 

Druki dot. Pomocy Społecznej:

Wzór wniosku o udzielenie pomocy

Wzór zaświadczenia o dochodach

Wzór pełnomocnictwa

 

 

Druki dot. Świadczenia Rodzicielskiego:

Wzór wniosku o Świadczenie Rodzicielskie

 

Druki dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (BECIKOWE): 

Wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka
Wzór oświadczenia o niepobieraniu wcześniej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (becikowego)
Wzór zaświadczenia lekarskiego potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
Oświadczenie o dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym
Oswiadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.doc
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.doc
Oświadczenie członka rodziny dochód nieopodatkowany.doc
Oświadczenie o dochodzie członka rodziny zasady ogólne.doc
Oświadczenie członka rodziny ryczałt karta podatkowa.doc
Oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej (ryczałt)

Druki dot. zasiłku rodzinnego: 

Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki.doc
Oświadczenie o dochodzie opodatkowanym podatkiem dochodowym
0świadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.doc
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie.doc
Oswiadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.doc
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.doc
Oświadczenie członka rodziny dochód nieopodatkowany.doc
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoly wyzszej.doc
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoly.doc
Oświadczenie członka rodziny ryczałt karta podatkowa.doc
Oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej (ryczałt)
Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie dziecka w miesjcowości, w której znajduje się szkoła

 

Druki dot. dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego: 

0świadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opiek.doc
0świadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.doc
Oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop.doc

 

Druki dot. Świadczenia Pielęgnacyjnego:

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne.doc
Oświadczenie dotyczące składki zdrowotnej przy świadczeniu pielegnacyjnym.doc
Oświadczenie złożone na wniosek strony świadczenie pielęgnacyjne.doc
Informacja dotycząca przebiegu zatrudnienia przy św. pielęgnacyjnym.doc
RP 6 kwestionariusz dotyczacy okresow skladkowych i nieskladkowych.doc

 

  Druki dot. Zasiłku Pielęgnacyjnego:

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

  Druki dotyczące Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego:

Wniosek o Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Oświadczenie dotyczące formy wypłaty świadczeń
Oświadczenie o składkach zdrowotnych
RP 6 kwestionariusz dotyczacy okresow skladkowych i nieskladkowych.doc

 

  Druki dot. Funduszu Alimentacyjnego:

Wniosek o fundusz alimentacyjny.doc
Oświadczenie członka rodziny dochód nieopodatkowany.doc
Oświadczenie członka rodziny ryczałt karta podatkowa.doc
Oświadczenie członka rodziny zasady ogólne.doc
Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji.doc
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.doc
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.doc
Zaświadczenie o bezkustecznej egzekucji.docZaświadczenie z urzędu skarbowego.doc

  Druki dot. Dodatku Mieszkaniowego:

Wniosek
Oświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu za ostatnie 3 miesiące (dla osób prowadzących działalność gospodarczą)
Zawiadomienie o spłacie zadłużenia (dla zarządców)
Zawiadomienie o powstaniu zadłużenia (dla zarządców)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Deklaracja
Oświadczenie uniwersalne
Oświadczenie dodatki mieszkaniowe 
Specyfikacja i kryteria
Załącznik dodatki mieszkaniowe
Zaświadczenie o dochodach
Dodatki mieszkaniowe - informacja

 

  Druki dot. Zryczałtowanego Dodatku Energetycznego:

Wniosek

 

  Druki dot. Stypendiów Szkolnych i Zasiłków Szkolnych:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2016 12:51
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl