Dane adresowe
ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno
tel.: (61) 426-25-82, 426-30-16, 424-15-99, 424-11-88
fax.: (61) 426-25-82 wewn. 68
 
ul. 3 Maja 30, 62-200 Gniezno
tel.: (61) 428-16-49, (61) 415-43-91
 
godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek-piątek: 700-1500
 
Projekty
Projekty realizowane w ramach środków Unii Europejskiej
 
Projekty realizowane w ramach środków krajowych
 
"Program Wspierania Rodziny Miasta Gniezna
na lata 2015-2017"
 

 

Pomoc Rodzinie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Więcej wiadomości znajdziecie państwo na naszej stronie. Zapraszamy do przeglądania.
Terminy

Terminy wypłat zasiłków celowych i okresowych ustalane są indywidualnie.
Termin wypłaty zasiłku stałego: 22-07-2016
                                                        25-08-2016
                                                        23-09-2016
                                                        25-10-2016
                                                        25-11-2016
Terminy wypłat świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego: tabela »