Dane adresowe
ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno
tel.: (61) 426-25-82, 426-30-16, 424-15-99, 424-11-88
fax.: (61) 426-25-82 wewn. 68
 
ul. 3 Maja 30, 62-200 Gniezno
tel.: (61) 428-16-49, (61) 415-43-91
 
godziny pracy Ośrodka:
poniedziałek-piątek: 700-1500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekty
 
    
Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna” 
 
Projekty realizowane w ramach środków Unii Europejskiej
 
Projekty realizowane w ramach środków krajowych
 
"Program Wspierania Rodziny Miasta Gniezna
na lata 2015-2017"
 

 

Pomoc Rodzinie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Więcej wiadomości znajdziecie państwo na naszej stronie. Zapraszamy do przeglądania.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy

Terminy wypłat zasiłków celowych i okresowych ustalane są indywidualnie.
Termin wypłaty zasiłku stałego:

22 lutego 2019

22 marca 2019

19 kwietnia 2019

24 maja 2019

21 czerwca 2019

 

 

Terminy wypłat świadczeń realizowanych z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego: tabela »